Цим повідомляємо Вас про те, що з 06 травня 2019  року  Публічне акціонерне товариство «Завод «ТЕМП»  (скорочено: ПАТ «Завод «ТЕМП») змінено за типом та перейменовано на Акціонерне товариство «Завод «ТЕМП» (скорочено:  АТ «Завод «ТЕМП»).

Акціонерне товариство  «Завод «ТЕМП» є правонаступником всіх прав та обов’язків Публічного акціонерного товариства «Завод «ТЕМП».

Ідентифікаційний код юридичної особи, банківські реквізити залишилися без змін.

Голова Правління
АТ «Завод «ТЕМП»     Колеснікова В.В.