Особлива інформація “Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента” від 30.06.2021 року (оприлюднено на сайті 01.07.2021)

Файл підпису і печатки до Особливої інформації “Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента” від 30.06.2021 року (оприлюднено на сайті 01.07.2021)

(OI_2.pdf  + OI_2.pdf.p7s.p7s )

 

 

Особлива інформація “Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів” від 30.06.2021 року (оприлюднено на сайті 01.07.2021).

Файл підпису до Особливої інформації “Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів” від 30.06.2021 року (оприлюднено на сайті 01.07.2021).

(ОI_znachni + OI_znachni.pdf.p7s.p7s )

 

 

Повідомлення   про  підсумки  голосувань загальних зборів акціонерів, що відбулися 30.06.2021 року (оприлюднено на сайті 01.07.2021)

Файл  підпису  і  печатки  до  Повідомлення про підсумки голосувань загальних  зборів  акціонерів,  що відбулися 30.06.2021 року (оприлюднено на сайті 01.07.2021)

(Повідомлення_підсумки.pdf + Повідомлення _підсумки.pdf.p7s.p7s )