Річна інформація емітента за 2020 рік – файл (r_zvit_2020.pdf)

Файл з підписом та печаткою до Річної інформації емітента за 2020 рік – файл (*.p7s)