Підсумки голосувань по питанням порядку денного річних загальних зборів акціонерів (оприлюднено 14.05.2019р.).